Vanaf november is er een nieuwe pedicure bij Puur Ik gestart:

 

Pedikaro

 

 

Zie haar website voor meer informatie: www.pedikaro.nl

 

Hartelijke groet,

Pauline

 

Corona:

Alle protocollen met betrekking tot corona zijn vervallen.

Belangrijk blijft: bij klachten, bij jezelf of huisgenoten, kom niet naar de praktijk maar neem contact met mij op.

Mijn Privacy Policy is aangepast zodat ik je gegevens met de GGD mag delen, indien zij daar om vragen. Natuurlijk mag je daar bezwaar tegen maken, geef dit vooral aan mij door. Dit heeft, vanzelfsprekend, geen gevolgen voor je behandeling.