Home » NIEUWS!!!!

De praktijk is weer geopend!

De noodzakelijke en bekende voorzorgsmaatregelen zijn, vanzelfsprekend, nog steeds van toepassing.

Het állerbelangrijkste is: bij klachten, bij jezelf of huisgenoten, kom niet naar de praktijk maar neem contact met mij op.

 

Mijn Privacy Policy is aangepast zodat ik je gegevens met de GGD mag delen, indien zij daar om vragen. Natuurlijk mag je daar bezwaar tegen maken, geef dit vooral aan mij door. Dit heeft geen gevolgen voor je behandeling.

 

Hartelijke groet,

Pauline